Komanda

Dzintars lepojas ar augsti kvalificētiem darbiniekiem – parfimēriem, ķīmiķiem, mikrobiologiem, dizaineriem un citiem kosmētikas nozares speciālistiem. Uzņēmuma darbinieku vidū ir arī ārsti – dermatologs, oftalmologs un toksikologs, kas piedalās jauno produktu izstrādē.

Iļja Gerčikovs

Valdes priekšsēdētājs (Apbalvots ar zelta medaļu WIPO par inovatīviem izgudrojumiem. Intelektuālajā īpašumā ap 500 izgudrojumu)

Dagnija Maike

Valdes locekle, finanšu direktore

Olga Lando

Kosmētikas izstrādājumu laboratorijas vadītāja (Intelektuālajā īpašumā ap 100 izgudrojumu)

Olga Moroza

Kvalitātes un audita direktore

Diāna Kazakova

Ražošanas dienesta vadītāja

Davids Safronovs

Eksporta attīstības direktors

Teresa Magere

Dizaina un iepakojuma izstrādes grupas vadītāja